We need your consent TR

Adım 2/4

İzninize ihtiyacımız var

Gizlilik ve mahremiyetinize önem veriyoruz

This is a boxed content block. Click the edit button to edit this text.

  • E-posta adresimin ve iş adresimin de aralarında bulunduğu kişisel verilerimin Ferring Türkiye ve onun iştirakleri tarafından Ferring’in müşteri veritabanı içinde saklanmasına ve işlenmesine izin veriyorum.

    Bu izne konu olan kişisel verilerim, uzmanlık alanımla ilgili haberleri ve araştırma ve eğitim materyallerini tarafıma iletmek, müşteri deneyimimi geliştirmek, Ferring’in ürünlerini iyileştirmek ve Ferring’in halkla ilişkiler ve pazarlama süreçlerini ve iş ilişkileri yönetim sürecini geliştirmek amaçlarıyla kullanılabilirler. Kişisel verilerim kullanılarak tarafıma sunulan bilgilerden bazıları tanıtım amaçlı olabilir.

    Kişisel verilerim en fazla 10 yıl süreyle saklanacaktır. Ferring Türkiye, topladığı bütün kişisel verilerin (örneğin e-posta adresi) yalnızca uygun, ilgili ve dikkate değer materyallerin paylaşımı amacı ile kullanılmasını sağlayacaktır.

    Veritabanında tutulan kişisel veriler, yürürlükteki kanunlara ve ‘Müşteri İlişkileri Yönetimi Gizlilik Bildirimi’ne (MİY Gizlilik Bildirimi) https://re.ferring.com/crm-privacy-tr göre işlenecektir.

    Bu iletileri almak istemiyorsanız, lütfen Ferring Pharmaceuticals’ın tarafınıza göndermiş olduğu son teyit e-postasında belirtilen talimatları takip edin ya da MİY Gizlilik Bildirimine https://re.ferring.com/crm-privacy-tr göz atın.

Cette page n'est pas destinée aux patients ou au grand public. Elle est uniquement destinée à être utilisée par les professionnels de la santé ayant une relation professionnelle avec Ferring France

OK

Ik bevestig dat ik een professionele zorgverlener ben of een zakelijke relatie heb met Ferring Pharmaceuticals

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals.

OK

Ta strona nie jest przeznaczona dla pacjentów ani dla ogółu odwiedzających. Ta strona stworzona jest dla pracowników sektora ochrony zdrowia pozostających w relacjach biznesowych z firmą Ferring Pharmaceuticals.

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals.

OK

Эта страница не предназначена для пациентов или для широкой публики. Она предназначена только для медицинских работников.

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals.

OK

Esta página no está dirigida a pacientes o público general. Esta únicamente destinada a ser usada por profesionales sanitarios con una relación profesional con Ferring Pharmaceuticals.

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals.

OK

Esta página não se destina a doentes nem ao público em geral. Destina-se apenas a profissionais de saúde que mantêm uma relação comercial com a Ferring Pharmaceuticals

OK

Ця сторінка не призначена для пацієнтів або широкого загалу. Вона розроблена виключно для медичних працівників, які мають ділові стосунки з Ferring Pharmaceuticals.

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals.

OK

Această pagină nu este concepută pentru pacienți sau pentru publicul larg. Este creată doar pentru utilizare de către profesioniști în domeniul sănătății care au o relație de afaceri cu Ferring Pharmaceuticals

OK

Diese Seite ist nicht für Patienten oder die Öffentlichkeit bestimmt. Sie ist nur für Angehörige der Gesundheitsberufe bestimmt, die eine Geschäftsbeziehung mit der Ferring Arzneimittel GmbH unterhalten.

OK

Az oldal nem betegeknek, vagy nagyközönségnek szól. Az oldalt kizárólag a Ferring Magyarország céggel üzleti kapcsolatban álló egészségügyi szakemberek használhatják.

OK

Diese Seite enthält Informationen über verschreibungspflichtige Arzneimittel und ist nicht für Patienten oder die Öffentlichkeit bestimmt. Sie ist gemäß Heilmittelwerbegesetz (HWG) nur für Angehörige der Gesundheitsberufe zugänglich.

OK

Trang này không dành cho bệnh nhân hoặc cộng đồng chung. Nó chỉ được sử dụng cho các Nhân viên Y tế có mối quan hệ kinh doanh với Ferring Pharmaceuticals

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals

OK

Bu sayfa, hastalar ya da halkın geneli için değildir. Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti. ile bir iş ilişkisi içinde bulunan sağlık çalışanlarının kullanımına özeldir.

OK

Denne side er ikke beregnet til patienter eller almenheden. Den skal kun bruges af sundhedspersonale med et forretningsforhold til Ferring Pharmaceuticals

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals

OK

See leht ei ole mõeldud patsientidele ega tavatarbijatele. See on mõeldud kasutamiseks ainult elukutselistele tervishoiutöötajatele, kellel on ärisuhe ettevõttega Ferring Pharmaceuticals.

OK

Šī lapa nav paredzēta pacientiem vai plašākai sabiedrībai. Tā ir paredzēta lietošanai tikai veselības aprūpes speciālistiem.

OK

Šis puslapis nėra skirtas ligoniams ar visuomenei. Jis skirtas išimtinai sveikatos priežiūros specialistams.

OK

Tätä sivua ei ole tarkoitettu potilaille tai yksityisille henkilöille. Se on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, jotka tekevät yhteistyötä Ferring Lääkkeet Oy:n kanssa.

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals

OK

Denna sida är inte avsedd för patienter eller allmänheten. Den är endast avsedd att användas av befattingshavare inom Hälso- och sjukvården och som har en affärsrelation med Ferring Läkemedel AB.

OK

Ta stran ni namenjena pacientom ali splošni javnosti. Namenjena je le zdravstvenim delavcem v poslovnem odnosu s Ferring Pharmaceuticals

OK

Ova stranica nije namijenjena pacijentima ili opštoj javnosti. Namijenjena je isključivo za korištenje od strane zdravstvenih radnika

OK

Ova stranica nije namenjena pacijentima i opštoj javnosti. Ona je namenjena da se koristi od strane zdravstvenih radnika koji saradjuju sa kompanijom Ferring Pharmaceuticals

OK

Ova stranica nije namijenjena pacijentima ili širokoj javnosti. Namijenjena je isključivo za korištenje zdravstvenih radnika

OK

Esta página no está dirigida a pacientes o público general. Esta únicamente destinada a ser usada por profesionales de la salud con una relación profesional con Laboratorios Ferring

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals.

OK

Esta página no está dirigida a pacientes o público general. Esta dirigida exclusivamente a profesionales de la salud con una relación profesional con Ferring Pharmaceuticals

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals.

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals

OK

Cette page n'est pas destinée aux patients ou au grand public. Elle est uniquement destinée à être utilisée par les professionnels de la santé ayant une relation professionnelle avec Ferring Pharmaceuticals

OK

Cette page n'est pas destinée aux patients ou au grand public. Elle est uniquement destinée à être utilisée par les professionnels de la santé ayant une relation professionnelle avec Ferring Pharmaceuticals

OK

Cette page n'est pas destinée aux patients ou au grand public. Elle est uniquement destinée à être utilisée par les professionnels de la santé ayant une relation professionnelle avec Ferring Pharmaceuticals

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals

OK

Esta página não se destina a pacientes ou público em geral. Ela se destina apenas a profissionais de saúde que possuem uma relação comercial com a Ferring Pharmaceuticals

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals

OK

Cette page n'est pas destinée aux patients ou au grand public. Elle est uniquement destinée à être utilisée par les professionnels de la santé ayant une relation commerciale avec Ferring AG

OK

Diese Seite enthält Informationen über verschreibungspflichtige Arzneimittel und ist nicht für Patienten oder die Öffentlichkeit bestimmt. Sie ist gemäß Heilmittelwerbegesetz (HWG) nur für Angehörige der Gesundheitsberufe zugänglich, die eine Geschäftsbeziehung mit der Ferring AG unterhalten

OK

Deze pagina is niet bedoeld voor patiënten of het grote publiek. Het is alleen bedoeld voor gebruik door professionele zorgverleners die een zakelijke relatie hebben met Ferring Pharmaceuticals

OK

Esta página no está dirigida a pacientes o público general. Está únicamente destinada a ser usada por profesionales de la salud con una relación profesional con Ferring Pharmaceuticals.

OK

Halaman ini tidak ditujukan untuk pasien atau anggota masyarakat umum. Ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh profesional di bidang kesehatan yang memiliki hubungan dengan Ferring Pharmaceuticals

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals.

OK

Cette page n'est pas destinée aux patients ou au grand public. Elle est uniquement destinée à être utilisée par les professionnels de la santé ayant une relation professionnelle avec Ferring Pharmaceutiques.

OK

Esta página no está dirigida a pacientes o público general. Esta dirigida exclusivamente a profesionales de la salud con una relación profesional con Ferring Pharmaceuticals

OK

Esta página no está dirigida a pacientes o público general. Esta dirigida exclusivamente a profesionales de la salud con una relación profesional con Ferring Pharmaceuticals

OK

Esta página no está dirigida a pacientes o público general. Esta dirigida exclusivamente a profesionales de la salud con una relación profesional con Ferring Pharmaceuticals

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals

OK

Esta página no está dirigida a pacientes o público general. Esta dirigida exclusivamente a profesionales de la salud con una relación profesional con Ferring Pharmaceuticals

OK

Esta página no está dirigida a pacientes o público general. Esta dirigida exclusivamente a profesionales de la salud con una relación profesional con Ferring Pharmaceuticals

OK

Esta página no está dirigida a pacientes o público general. Esta dirigida exclusivamente a profesionales de la salud con una relación profesional con Ferring Pharmaceuticals

OK

Esta página no está dirigida a pacientes o público general. Esta dirigida exclusivamente a profesionales de la salud con una relación profesional con Ferring Pharmaceuticals

OK

Denne siden er ikke beregnet på pasienter eller publikum. Det er kun ment å brukes av helsepersonell med forretningsforhold til Ferring Legemidler

OK

Esta página no está dirigida a pacientes o público general. Esta dirigida exclusivamente a profesionales de la salud con una relación profesional con Ferring Pharmaceuticals

OK

Esta página no está dirigida a pacientes o público general. Esta dirigida exclusivamente a profesionales de la salud con una relación profesional con Ferring Pharmaceuticals

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals

OK

Esta página no está dirigida a pacientes o público general. Esta dirigida exclusivamente a profesionales de la salud con una relación profesional con Ferring Pharmaceuticals

OK

This page is not intended for patients or members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals with a business relationship with Ferring Pharmaceuticals

OK